» Kontakt


Adress:

Beckholmens Dockförening
Västra Dockan
Beckholmen
115 21 STOCKHOLM

Styrelsen
e-post:
info [at] beckholmen.se

BDF Admin ansvarig
Ossi Aalto
070 876 44 44
e-post: nghtbysk

Varvschef:
Richard Nyqvist
070 204 02 41
e-post: richard.nyqvist@gmail.com

Dockmästaren
Henrik Helstad
0733 80 75 10
henrytheeighth

Biträdande dockmästare:
Martin Elfvin
070-667 73 11
elfievino

Webbansvarig
Fredrik Karlsson
070 311 62 09
e-post: fredrik@astonmedia.se
close
Get Directions to Our Location
  


Stacks Image 873

VÄSTRA DOCKAN
59°32`01.08"N - 18°10`04.48"EBECKHOLMENS DOCKFÖRENING

en sektion av

SVERIGES SEGELFARTYGSFÖRENING