» Nyheter & InfoFARTYGSRENOVERINGAR BECKHOLMENS DOCKFÖRENING

2016-12-24

I dockan pågår de olika jobben med vinterliggarna: ”Constantia” har bl a fått en ny brädgång, ”Sunbeams” huvudmaskin är bytt och en del bord har rivits medan ett omfattande arbete med stäven är i full gång på ”Agnes”. Vintern har ju hitintills varit relativt mild (peppar, peppar, ta-i-trä) vilket gör arbetet på dockbotten mer drägligt och effektivt. Mycket skall ju vara färdigt innan utdockningen i mitten av april nästa år - faktiskt mindre är fyra månader till dess! Ombord i fartygen på reparentplatserna är diverse jobb i gång, bl a ses ”Gunhilds” ägare svetsa rör i smedjan, på ”Baroque” planeras rigg- och maskinarbeten och även ”Gretels” ägare har maskinbyte i tankarna. Restaureringen av sprittunnorna fortskrider någorlunda planenligt även om det visade sig kräva en något större insats än förutsett. Vintern lägger ju sordin på verksamheten ute i det fria vilket gör att det inte händer så mycket i övrigt på vår del av Beckholmen.

» I dockan under vinter 2014-15

AGNES byggdes som lastförande skonare i Ystad 1914 av furu på ekspant.
Hon mäter drygt 100 bruttoton och har dimensionerna LOA 23,6 x Br 6,3 x Djupg 2,65 akter. Signal SHOK.
Hemmahamn: Stallarholmen i Mälaren

Ägare är Richard Nyqvist som under denna tredje ombyggnadsetapp förnyar ännu ¼ av alla spant och bord över vattenlinjen.
Nu på styrbords sida akter om midskepps över och ned i vattenlinjen.
Under hösten har hittills bytts 14 helspant och 13 löshästar av 5” ek samt 13 relingsstöttor av 6” ek. Totalt c:a 100 löpmeter ek. Under våren 2015 sätts omkring 115 löpmeter ny 2 ½” ekbordläggning i 9 – 10 stråk som kommer att drivas och beckas på traditionellt vis.
Stacks Image 12709
Stacks Image 12703
Stacks Image 12705
Stacks Image 12707

EMMA byggdes som galeas för fraktfart i Landskrona år 1900 av furu på ekspant. Hon mäter 47 brutto, signalen är SHTR och dimensionerna 17,5 Loa x 5,8 x 2,2 djupgående akter.
Ägare är Måns & Elisabeth Flensburg. Hemmahamn är Strandvägen, Stockholm.
I vinter byts resterande äldre bottenbordläggning under slaget på båda sidor, totalt c:a 120 löpmeter. Tidigare 2” furu och den nya av 2 1/4” furu. Nytt träroder tillkommer liksom justering och återmontage av 10 smidda original däcksknän inombords där också all 2” garnering i hela skeppet slutgiltigt spikas då hon nu står på rak köl.
Stacks Image 10953
Stacks Image 10955
Stacks Image 10957
Stacks Image 10959

GUNHILD byggdes som lastförande slup för Vättern på Sjötorps varv år 1905 av furu på ekspant. Signal SIPM.
Brutto Reg Ton 66. Loa 20,5 x Br 6,39 x djupg. 1,9 akter.
Ägare: Christer Gustavsson. Hemmahamn: Beckholmen i Stockholm
.
I vinterdocka byts skarndäck av 4” lärk på styrbords sida akteröver och midskepps samtidigt som stöttor och drivning ses över.
Bordläggning 20-25 lpm lärk sb och bb akter.
Röstjärn för blivande sluprigg.
Motorfundament och installation av Cummins 5,9 l. Diesel. Kölkylningssystem av 2” kopparrör, modell Sleipner.
Stacks Image 11387
Stacks Image 11389
Stacks Image 11391
Stacks Image 11393

DEODAR byggdes i Brixham i England år 1911 som seglande trålare av ek och alm på ekspant.
Signal: SDUW. Tonnage 52 Br Reg Ton.
Riggad som ketch med skrovmåtten LOA 24 m x 5,8 x Djupg 2.7m.
Ägare: Thomas Hellström. Hemort: Galärvarvet i Stockholm.
I vinter får skrovet en stor översyn och restaurering av brädgång och relingsstöttor runtom. Reparation och drivning av skarndäck.
Friborden drivs runtom. Botten ses över.
Stacks Image 30351
Stacks Image 30353
Stacks Image 30355
Stacks Image 30357


» Vid utrustningskaj och i dockan under sommaren 2014


TRE SYSTRAR Byggd i Holland av stål som seglande handelsfartyg 1906.
Signal: SIFY. Brutto 99 UR. LOA 30,6 m x Bredd 5,0 m x Djupg. 0,85 m.
Ägare: Johan Polbring. Hemmahamn: Skeppsholmen, Norra Brobänken.
Under tre dockperioder om sammanlagt 18 dagar förbättrades svetsfogar på bottenplåtar, monterades bogpropeller och gjöts ny ballast av betong.
Vid BDF:s utrustningskaj har dessutom under hela säsongen utförs en total nybyggnad av nytt däckshus, värmeisolering och inredningen till modern bostadsstandard.

LIBRA byggd i Karlstad 1934 av stål för fraktfart som segelfartyg med hjälpmaskin. Loa C:a 26,1 x Br 6,1 x Djupg.2,15.
Signal: SCJQ
Ägare: Martin Elfvin & Anna Romson. Hemmahamn: Skeppsholmen, Norra Brobänken, Stockholm.
Återställande av galeasriggen. Nya stålmaster med vant och nytt bogspröt.
Stacks Image 5672
Stacks Image 5674
Stacks Image 5676
Stacks Image 5678

WESTWARD byggdes i Norrköping 1952 av furu på järnspant och är nu riggad som ketch med måtten LOA 18,6 x Br 4,98 x
Djupg 1,8 m.
Signal: SDUN. Brutto 47.
Ägare: Mikalel Springfjäll. Hemmahamn: Riddarfjärdens Marina, Stockholm.
Gammal bordläggning av 2” furu ersattes under en 12 dagars dockperiod med 2” ek, 20 löpmeter om babord i fribordet.
En större översyn och drivning av nåt har samtidigt gjorts på hela skrovet.


Arkiv - Nyheter & info
» Sanering av Beckholmen - juni 2011-12


Under 2011 saneras äntligen Beckholmen. 100 000 ton förorenade massor byts ut mot rena.
Föroreningarna är främsta tjärämnen och metaller från trätjärehantering som började på 1600-talet och civil och militär varvsverksamhet sedan tidigt 1800-tal.
Huvudman är Kungl. Djurgårdens Förvaltning. Naturvårdsverket har lämnat bidrag via Länsstyrelsen.
Projektering och projektledning sköts av Sweco Environment. Entreprenaden genomförs av NCC.
Stacks Image 8193
Stacks Image 8195
Stacks Image 8197
Stacks Image 8199


Stacks Image 7757
Stacks Image 10506

Senaste nyheterna från
SVERIGES SEGELFARTYGSFÖRENING

Stacks Image 17177

MCINTOSH SEGELMAKERI
traditionella segel, sjömanssäckar & ditty bags!
www.msails.se

Stacks Image 17189

Här hittar du begagnade och nya båttillbehör, nautica, båtmodeller och mer!
Klicka på bilden!

Stacks Image 53395

Det händer i hamnkvarteren!
Skepps- och Kastellholmarna,
Varvsön Beckholmen,
Rosenvik, Nya Djurgårdsvarvet, Blaiseholmen
samt Sjöhistoriska…
Läs HAMNKVARTERSNYTT!


VÄSTRA DOCKAN
59°32`01.08"N - 18°10`04.48"EBECKHOLMENS DOCKFÖRENING

en sektion av

SVERIGES SEGELFARTYGSFÖRENINGLogo» FÖRDEVIND - 2015


ssfmagasinenr1

» BECKHOLMENS SEGELMAKARLOFT


admsailsad

» TACKEL & TÅG


adtackelad» HAMNKVARTERSNYTT


hkvsjogard