» Sanering på Beckholmen


Under 2011 saneras äntligen Beckholmen.
100 000 ton förorenade massor byts ut mot rena.
Föroreningarna är främsta tjärämnen och metaller från trätjärahantering som började på 1600-talet och civil och militär varvsverksamhet sedan tidigt 1800-tal.
Huvudman är Kungl. Djurgårdens Förvaltning.
Naturvårdsverket har lämnat bidrag via Länsstyrelsen.
Projektering och projektledning sköts av Sweco Environment.
Entreprenaden genomförs av NCC.


sanering-beckholmen-2011-7

VÄSTRA DOCKAN
59°32`01.08"N - 18°10`04.48"EBECKHOLMENS DOCKFÖRENING

en sektion av

SVERIGES SEGELFARTYGSFÖRENING
» till BDF:s gamla blog!